601 362 854

Vám přináší firma REXWOOD s.r.o.

Pelety

08.07.2015
Nově nabízíme dřevní pelety českých výrobců  zařazených v Klastru Česká peleta.
Pelety jsou granule kruhového průřezu vyrobené z čistých dřevěných pilin bez jakýchkoliv chemických příměsí či pojiv. Jedná se o jediný druh tzv."tekutého dřeva", umožňující obdobný komfort vytápění jako kapalná nebo plynná paliva. Vyrábí se sušením nebo vlhčením dřevěných pilin na požadovanou vlhkost a poté lisováním pod vysokým tlakem do finální podoby. Svou výhřevností se pelety řadí mezi černé a hnědé uhlí. Mají však vyšší účinnost spalování a na rozdíl od uhlí, které má až 30% pevného odpadu, mají dřevní pelety pouze do 0,70% odpadu (popela). Dřevěná paliva jsou vysoce ekologická, neobsahují síru, ani těžké kovy. Při spalování se uvolňuje pouze malé množství oxidu uhličitého. Pelety jsou vhodné  pro kamna a kotle s automatickou regulací a plnícím zásobníkem.
Co je Klastr Česká peleta?
Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech:
  • výroba a zpracování biomasy
  • výroba tvarových biopaliv
  • výroba energetických systémů a zdrojů
  • distribuce
Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru  využívání biomasy pro vytápění. Celé odvětví využívání  tvarových biopaliv, představuje vzájemnou spolupráci dvou sektorů, které jsou na sobě surovinově a majetkově závislé, ale ekonomicky vzájemně propojené.Jedná se o na jedné straně odvětví produkce pelet a briket z biomasy  i dalších tvarových biopaliv a na straně druhé odvětví výroby kotlů na biomasu ve všech možných provedeních a výkonových řadách.